Haber

OGM en az lise mezunlarını işe almaya başladı! Orman Genel Müdürlüğü başvuru ekranı ve şartları…

OGM başvuruları e-Devlet portalı üzerinden alınmaya başlandı. Alımlar; Mühendis, Avukat, Teknisyen, Büro Çalışanı, Destek Elemanı ve Savunma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında yapılacak ölümlere ilişkin başvuru kuralları ve başvuru ekranı aşağıda yer almaktadır.

GENEL BAŞVURU KURALLARI NELERDİR?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel kurallara sahip olmak.

 • 2022 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için KPSS (B) Küme puan kuralı bulunmakta olup; Lisans derecesi gerektiren unvanlar için KPSSP3, ön lisans derecesi gerektiren unvanlar için KPSSP93 ve ortaöğretim gerektiren unvanlar için KPSSP94’ten en az 70 puan almış olmak.

 • Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel kurallarda belirtilen tüm şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, sahte/geçersiz belge düzenlediği ve rastgele tarihte ibraz edilen belgenin sahte/geçersiz olduğu anlaşılanların “sözleşme imzalayarak işe başlamış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilecek. haklarında yasal işlem başlatılacak ve yönetim tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 • 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli işçi olarak çalışırken; Hizmet akitleri sona eren veya 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan Ek-1’de yer alan sözleşmeli işçi konumuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar ile 6.6.1978 tarih ve 7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı /15754. Vakıflar Ek-1’in üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan kararların uygulanacağı dikkate alınmalıdır. Bu durumda bulunanlardan Sözleşmeli İşçi Çalıştırma Belgelerinin ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenler atanmaz.

AVUKAT

 1. Hukuk Fakültesinden son başvuru tarihi itibarı ile veya Türkiye’deki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen Hukuk Programından mezun olmak.

 2. Son başvuru tarihi prestiji ile Avukatlık Ruhsatına sahip olmak ve Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra mesleğinde en az 2 yıl çalıştığını belgelemek (Barkodlu belge olarak Sigorta Sicil ve Hizmet Kaydının alınması gerekmektedir. e-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesini gösterir.)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

 • Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak (lise ve dengi),

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 10 uncu sayısında yer alan kurallara sahip,

 • Son başvuru, evrak teslimi ve hizmet sözleşmesinin imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı veya silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahlı veya silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

 • Yapacağı görevin gereği olarak kapalı ve açık alanlarda 7/24 vardiyalı olarak çalışmaktan çekinmemek,

 • Görevini yapmak için herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenecek. “Güvenlik görevinizi yapmanıza engel bir sağlık sorununuz yok.” Belirtilen sağlık kurulu raporu ayrıca aşağıdaki konuları da içermelidir;

1. Psikiyatri: Bir psikiyatrik hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmamak,
2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetinin yürütülmesini engelleyecek nörolojik rahatsızlığı bulunmamak,
3.Göz: Görme manisi veya gece körlüğü olmaması,
4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini ifa etmesine engel olacak işitme kaybının bulunmaması,
5. Sağlık Şurası Raporu boy ve kilo bilgilerini içermelidir.
f) Erkek adaylar için boylarının 170 cm’den, kilolarının ise cm cinsinden boylarının son 2 rakamından 20’den fazla veya küçük olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy 175 cm ise ağırlık en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)
Bayan adaylar için boyunun 160 cm’den kısa olmaması ve kilosunun cm olarak 20’den fazla veya boyunun son 2 rakamından az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy 170 cm ise ağırlık en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)
g) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

DESTEK GÖREVLİSİ (SÜRÜCÜ)

 1. Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak (lise ve dengi),

 2. En az C sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak (veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren en az yeni bir C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

 3. Psikoteknik belgeye sahip olmak.

 4. SRC3 – SRC4 belgelerine sahip olmak.

 5. En az 2 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.

 6. Seyahat etmeye ve/veya yerde çalışmaya uygun olun.

 7. Yürütülecek göreve göre 7/24 kapalı ve açık alanlarda vardiyalı olarak çalışmaktan çekinmemek,

 8. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 9. Erkek Olmak

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar e-Devlet şifreleri ile 05/01/2023 – 13/01/2023 tarihleri ​​arasında Orman Genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı Kamu Alımları ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko üzerinden e-Devlet üzerinden başvuru yapacaklardır. gov.tr Başvuru işlemleri 13/01/2023 saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre zorunlu olarak uzatılmayacaktır. Adayların başvuru sürecinden önce e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.

Başvurmak için tıklayın!

Şahsen, posta, dilekçe veya başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular EK 1 listesinde belirtilen il ve yerler bazında adayın tercihine göre yapılacak ve her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Adaylar eğitim durumlarına göre tek bir durum için başvuru yapabileceklerdir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isim sicil, askerlik ve kimlik bilgileri ilgili kurumların web servisleri üzerinden e-Devlet üzerinden alınacağı için adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenmeyecektir. İlahiyat konu bilgisinde bir yanlışlık varsa adayların başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir. Yerleştirmeye hak kazanan adayların sunacakları belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar güncel bilgilerini manuel olarak girerek onaylı diploma örneğini veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

Yurt dışı veya Türkiye’deki eğitim kurumlarından mezun olan ve bu ilanda aranan eğitim düzeyine ilişkin denkliğe sahip olan adayların başvuruları sırasında “Diğer Belgeleriniz” bölümünde yer alan “Denklik Belgesi” alanına denklik gösteren belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Avukatlık statüsü için başvuran adaylar; Avukatlık Ruhsatı ile mesleğinde en az 2 yıl çalıştığını gösteren belge (e-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de gösterildiği Sigorta Sicil ve Hizmet Kaydı barkodlu belge olarak alınarak ibraz edilmelidir. ). · Koruma ve Güvenlik Görevlisi statüsü için başvuran adayların; Özel güvenlik görevlilerinin resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları kimliklerini ve Özel Durumlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumunu gösterir belgeyi “Belgeler” bölümündeki ilgili alana her iki tarafı görünür şekilde yüklemeleri gerekmektedir. pdf formatında “Diğer Belgeler” sekmesi altında.

Destek Elemanı (Sürücü) statüsü için başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC3 – SRC4 belgesini ve Psikoteknik değerlendirme belgelerini pdf formatında “Diğer Belgeler” sekmesi altındaki “Belgeler” bölümündeki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvuru sürecinin doğru, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve başvuru aşamasında istenen belgelerin sisteme yüklenmesinden sorumludur. Bu hususlara uymayan adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Adaylar beyanlarından ve başvuru evraklarından sorumludur. Gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, olağandışı belge beyan/ibraz edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Randevu sonrasında bu durumun ortaya çıkması halinde randevu işlemleri iptal edilir ve kendilerine Yönetim tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilir ve sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri feshedilir.

Orman Genel Müdürlüğü, gerektiğinde ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

serinhisarajans.xyzselendiajans.xyzsehitkamilajans.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ankara escort antalya escort mersin escort izmir escort gaziantep escort adana escort samsun escort kayseri escort konya escort beylikdüzü escort kadıköy escort bakırköy escort ataşehir escort pendik escort kartal escort ümraniye escort maltepe escort şişli escort esenyurt escort avcılar escort sakarya escort eskişehir escort denizli escort kocaeli escort bursa escort aksaray escort silivri escort kuşadası escort marmaris escort bodrum escort tuzla escort zeytinburnu escort üsküdar escort ataköy escort büyükçekmece escort kurtkoy escort taksim escort sivas escort yalova escort bağcılar escort manisa escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort rize escort tekirdağ escort ısparta escort kütahya escort burdur escort çatalca escort kilis escort artvin escort
-
Başa dön tuşu